πΏπ’Ύπ“‰π‘’π“‡π’Άπ“π“π“Ž, π“‚π“Ž 𝓁𝒾𝒻𝑒, 2021

πΏπ’Ύπ“‰π‘’π“‡π’Άπ“π“π“Ž, π“‚π“Ž 𝓁𝒾𝒻𝑒, 2021

20 editions
πΏπ’Ύπ“‰π‘’π“‡π’Άπ“π“π“Ž, π“‚π“Ž 𝓁𝒾𝒻𝑒
πΏπ’Ύπ“‰π‘’π“‡π’Άπ“π“π“Ž, π“‚π“Ž 𝓁𝒾𝒻𝑒

Medium
Image (png)
Blockchain
Ethereum
Dimensions
1920 x 2400
File size
6.43 MB

Fixed price
$75
1/20 sold 19 available
You can pay by credit card, MetaMask, Tezos or prepaid USDC.Β Learn more
1
Item
1
Owner
-
Floor price
$75
Total volume

Subscribe to get the latest on 
artists, exhibitions and more.